Letër

Fjalët e fundit të Steve Jobs

I shtrirë në shtratin e vdekjes, nga sëmundja e kancerit që ia kishte sulmuar pankreasin, Steve Jobs, njëri prej njerëzve më të ditur e më të pasur të globit, krejt në fund të jetës, ua dikton të afërmëve të tij porositë e fundit, që ishin përvojat e tij jetësore dhe sidomos përballja me kufirin e ngushtë që ndanë Jetën nga Vdekja.