EQREM BEJ VLORA

EQREM BEJ VLORA

Tri herë jam gjykuar për shkak të kësaj dashurie tekanjoze me emrin Shqipëri.